Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Ozel Halk Otobüs Hizmetlerini Nasıl Buluyorsunuz

Sonuçlar
Meslek Standardları

Diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanarak Resmi Gazetede yayımlanan meslek standartlarına

https://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/53-hukuk-mueavirlii/2802-30-yeni-ulusal-meslek-standard-yaymlandadresinden ulaşılabilir.

Şehir İçi Toplu Taşım Otobüs Şoförü (Seviye 3)  indirmek İçin Tıklayınız.)

Minibüs Şoförü (Seviye 3)  Bilgi amaçlı indirmek için tıklayınız.)

Servis Aracı Şoförü (Seviye 3)  Bilgi amaçlı indirmek için tıklayınız.)

Taksi Şoförü (Seviye 3) Bilgi amaçlı indirmek için tıklayınız.)

 

ULUSAL MESLEK STANDARDI

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIM OTOBÜS ŞOFÖRÜ

SEVİYE 3

REFERANS KODU / …

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI/ …

Meslek:

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIM OTOBÜS ŞOFÖRÜ

Seviye:

3[I]

Referans Kodu:

…………………………………….

Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU (TESK)

 

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:

………… Tarih ve ………. Sayılı Karar

Resmi Gazete Tarih/Sayı:

 

Revizyon No:

 

00

 

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

ACİL UYARI IŞIĞI: Cankurtaran dışında, yaralı ve acil hasta taşıyan ve geçiş üstünlüğüne sahip oldukları ayırım işaretleri ile belirlenmemiş olan araç şoförlerinin geçiş üstünlüğü hakkını kullanmaları için yakılan ışıkları,

ARAÇ: Otobüsü,

ARAÇ KAĞIDI: Görev kağıdı, seyir cetvelini,

ARAÇ MUAYENESİ: Trafik yönetmeliği kapsamında yapılan görsel ve teknik kontrolleri,

BİLETÇİ: Yolcunun seyahat edebilmesi için ilgili birimlerce tarifelendirilmiş ücret karşılığı bileti veren kişiyi,

DURAK: Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetleri indirip bindirmek için kullandıkları işaretlerle belirlenmiş yeri,

GPS: Elektronik takip sistemini,

HAREKET AMİRİ: Sorumlu olduğu bölge içerisinde araçların sevk ve idaresini düzenleyen ve denetleyen görevliyi,

HAT BAŞI: Sefere başlanan ilk durağı,

HAT SONU: Seferin tamamlandığı son durağı,

ISCO: Uluslararası standart meslek sınıflamasını,

İSG: İş sağlığı ve güvenliğini,

KAPI İKAZ LAMBASI: İnmek isteyen yolcunun düğmeye basması ile gösterge tablosunda yanan ışığı,

KISA HUZMELİ FAR: Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda kullanılan ışık teçhizatını,

KRİKO: Lastik değişimi ve arızi hallerde aracı kaldırmak için kullanılan aparatı,

LCD: Görüntülü ve sesli yolcu bilgilendirme sistemini,

MOTOR KAPUTU: Motor ve aksamının için de bulunduğu açılıp kapatılabilen kaporta aksamını,

PERİYODİK BAKIM: İmalatçı firmanın belirlemiş olduğu sürelerde yapılan genel araç bakımını,

REFLEKTÖR: Normal hava şartlarında kaza, arıza gibi durumlarda kullanılan yansıtıcı araç işaretleme üçgenini,

RİSK: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma yada başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini,

SEYAHAT KARTI: Yolcunun araçla seyahat edebilmesi için ücreti önceden ödenmiş süreli veya sayılı elektronik kartı,

TABELA: Dijital veya analog olarak güzergahı gösteren sistemi,

TEHLİKE: İşyerinde var olan yada dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

UZUN HUZMELİ FAR: Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken ve yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, ayrıca benzer yer ve hallerde kullanılan ışık teçhizatını,

VALİDATÖR: Elektronik ücret toplama sistemini,

VARDİYA: Birbiri ardı sıra veya nöbetleşe çalışılan işleri,ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1.    GİRİŞ. 6

2.    MESLEK TANITIMI. 7

2.1.     Meslek Tanımı 7

2.2.     Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri 7

2.3.     Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler. 7

2.4.     Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat 7

2.5.     Çalışma Ortamı ve Koşulları 8

2.6.     Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler. 8

3.    MESLEK PROFİLİ. 9

3.1.    Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri 9

3.2.     Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman. 17

3.3.     Bilgi ve Beceriler. 17

3.4.     Tutum ve Davranışlar. 18

4.    ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME.. 19

 1. 1. GİRİŞ

Şehir İçi Toplu Taşım Otobüs Şoförü (Seviye 3) ulusal meslek standardı 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik” ve  “Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından hazırlanmıştır.

Şehir İçi Toplu Taşım Otobüs Şoförü (Seviye 3) ulusal meslek standardı, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş, MYK Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

 1. 2. MESLEK TANITIMI

2.1. Meslek Tanımı

Şehir İçi Toplu Taşım Otobüs Şoförü (Seviye 3); İş Sağlığı ve güvenliği, kalite yönetim sistemi ile çevre ve trafik kurallarına uygun, ticari veya resmi olarak tescil edilmiş bir otobüs ile kişi başına ücretle belirlenmiş bir güzergah doğrultusunda şehir içi toplu kamu taşımacılığı yapan kişidir.

2.2. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri

ISCO 08: 8331 (Otobüs ve tramvay sürücüleri)

2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile ilgili Düzenlemeler

2872 Sayılı Çevre Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5393 Sayılı Belediye Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Afet Yönetmeliği

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği

Ayrıca, iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması ve konu ile ilgili risk değerlendirmesi yapılması esastır.

2.4. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat

237 Sayılı Taşıt Kanunu

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu

Karayolları Trafik Yönetmeliği

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği

Ayrıca, meslek ile ilgili yürürlükte olan kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uyulması esastır.

2.5. Çalışma Ortamı ve Koşulları

Şehir İçi Toplu Taşım Otobüs Şoförü (Seviye 3); Her türlü iklim ve coğrafi koşullarında aracını kullanır. İlgili yöneticiler tarafından yapılan hat planlamasına uyar ve hareket saatlerine riayet eder. Vardiyalı sistemde çalıştığından ötürü gerekli görüldüğünde tatil günlerinde de çalışması gerekebilir. Çalışma sırasında hizmet verdiği yolcular, çalışma arkadaşları ve işverenler ile iletişim halindedir. Trafikte kazaya karışma olasılığından ötürü risk taşıyan ortamlarda çalışmaktadırlar. Çalışma koşulları içerisinde kaza, deprem, sel-su baskını, darp, terör saldırısı vb. iş kazalarına maruz kalabilir.

2.6. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler

Şehir İçi Toplu Taşım Otobüs Şoförü (Seviye 3); Algı, dikkat, muhakeme ve hafıza gibi zihinsel yeteneklerinin gelişmiş olmasının yanı sıra, göz-el-ayak koordinasyonu gibi psikomotor becerilerinin araç kullanımı için uygun olması gerekmektedir.

 1. 3. MESLEK PROFİLİ

3.1.Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri

 

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş Sağlığı ve Güvenliği, çevre güvenliği ve kalite uygulamalarını yürütmek (Devamı var)

A.1

İş sağlığı ve güvenliği talimatlarını uygulamak

A.1.1

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasa ve işyerine özgü mevzuat, yönetmelik, prosedür ve talimatları uygular

A.1.2

İş sağlığı ve güvenliği konusunda koruma ve acil durum müdahale araçlarının uygun ve çalışır vaziyette olduğunu kontrol eder

A.1.3

Araçtan ve trafik şartlarından oluşabilecek riskleri belirler

A.1.4

Araçtan ve trafik şartlarından kaynaklanabilecek risklere karşı, trafik ve güvenlik kurallarına uygun önlemleri alır

A.2

Acil durum talimatlarını uygulamak

A.2.1

Anında giderilemeyecek veya yetki alanı dışındaki acil durum veya kazayı derhal ilgili yetkili ve acil hizmet birimlerine bildirir

A.2.2

Kaza, arıza, yangın vb durumlarda aracı park ederek araca ait acil durum ve tahliye prosedürlerini uygular

 

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

A

İş Sağlığı ve Güvenliği, çevre güvenliği ve kalite uygulamalarını yürütmek

A.3

Çevre güvenlik önlemlerini almak

A.3.1

Çevre korumaya karşı alınan önlemleri, yapılan işin gereklerine uygun şekilde azami ölçüde uygular

A.3.2

Gürültü kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri azami ölçüde uygular

A.3.3

Yanıcı, parlayıcı ve insan sağlığına zararlı maddelerin araca alınmaması ve bulunmaması için gerekli kontrolleri yapar

A.3.4

Doğal kaynakların daha az kullanımı için gerekli tedbirleri alır

A.4

Kalite güvence uygulamalarını yürütmek

A.4.1

Yasalar ve mesleki oda/kuruluşlarca belirlenen kaliteli hizmet ilke ve kurallarını iş süreçlerinde ve müşteri ilişkilerinde uygular

A.4.2

Trafik kurallarını mevcut yasal yükümlülüklerine göre uygular

A.4.3

Hata ve arızaları oluşturan nedenleri belirler ve ortadan kaldırılmasına yönelik olarak görevleri kapsamındaki işlemleri yürütür

A.4.4

Kalite konusunda edindiği bilgi ve tecrübeleri ilgili kişilere aktarır

 

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

B

İş organizasyonu yapmak

B.1

İş planı yapmak

B.1.1

İş süreci içerisinde kullanılacak araç, gereç ve ekipmanı ilgili talimatlar doğrultusunda kontrol eder

B.1.2

Eksik olan malzemelerin temin edilmesi için ilgili birimleri bilgilendirir

B.1.3

Günlük hava ve yol koşullarına göre ilgili idare tarafından hazırlanan zaman planlamasına uyarak zorunlu ihtiyaç molalarını ayarlar

B.1.4

Varsa yardımcı personelle (biletçi) günlük iş süreci içerisinde koordinasyonu sağlar

B.1.5

İmalatçı firmanın tavsiyesine göre belirlenen km.de aracın periyodik bakımını yaptırır

B.2

Belge kontrolü yapmak

B.2.1

Bulundurulması zorunlu belgeleri (sürücü belgesi, trafik tescil belgesi, trafik belgesi, egzoz emisyon kartı, belediye çalışma ruhsatı, zorunlu trafik sigorta poliçesi, ücret tarifesi vb) kontrol eder

B.2.2

Eksik yada hatalı evrak varsa ilgilileri bilgilendirir

B.3

Kişisel hazırlık yapmak

B.3.1

İş yerinin belirlediği kural ve talimatlara göre kişisel bakım ve temizliğini yapar

B.3.2

İş yerinin belirlediği kural ve talimatlara göre temiz ve düzgün olarak elbisesini veya üniformasını giyer

B.3.3

Elbise veya üniforması üzerinde bulunması gereken sembol ve işaretleri takar

 

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Otobüsü sefere hazırlamak

(Devamı var)

C.1

Günlük iş emirlerini almak

C.1.1

İlan panosunu kontrol eder veya ilgili birim amirinden gerekli günlük bilgileri edinir

C.1.2

Araç kağıdını (görev kağıdı) ilgili birim amirinden alarak araç numarasını öğrenir

C.2

Aracın dışını kontrol etmek

C.2.1

Aracın dış temizliğini kontrol eder

C.2.2

Cam, kaporta, tampon vb birimlerde hasar olup olmadığını kontrol eder

C.2.3

Aracın lastiklerini ve hava basıncını kontrol eder

C.2.4

Varsa araç gövdesi üzerindeki reklam giydirmelerini kontrol eder

C.2.5

Aracın dönüş, fren, park ve far ışıklarında hasar olup olmadığını kontrol eder

C.2.6

Aracın altını gözlemleyerek yağ ve su sızıntısı olup olmadığını kontrol eder

C.2.7

Aracın motor kaputunu açarak yağ ve su seviyesini kontrol eder

 

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

C

Otobüsü sefere hazırlamak

C.3

Aracın içini kontrol etmek

C.3.1

Aracın iç temizliğini kontrol eder

C.3.2

Araç içindeki reklam afişleri ve duyuru panolarının güncelliğini kontrol eder

C.3.3

Sürücü ve yolcu koltukları ile yolcu tutacaklarını kontrol eder

C.3.4

Yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve acil çıkış çekiçlerini kontrol eder

C.4

Mekanik ve elektronik sistem/gösterge kontrolü yapmak

C.4.1

Aracı rölantide çalıştırarak motorun ısınmasını sağlar

C.4.2

Araç gösterge tablosundan araca ait yakıt, yağ, hava, şarj lambası ve ısı değerlerinin vb normal değerlerde olduğunu kontrol eder

C.4.3

Devir saatini gözlemleyerek, rölanti devrinin beklenen değerlerde olup olmadığını kontrol eder

C.4.4

Araç içi ve dışı aydınlatmaları, kısa ve uzun huzme farları, acil uyarı ışıklarını ve silecekleri kontrol eder

C.4.5

Aracın fren sistemlerini kontrol eder

C.4.6

Yolcu iniş/biniş kapılarının çalıştığını ve açık olduğunu gösteren kapı ikaz lambalarını kontrol eder

C.4.7

Varsa GPS, validatör, lcd ekranın çalışıp çalışmadığını ve güzergah tabelalarını kontrol eder

C.4.8

Validatöre hat tanımlamasını yapar

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Otobüsle sefer yapmak (Devamı var)

D.1

Hat başına yolcusuz seyir yapmak

D.1.1

Programlanan sürüşe başlamadan önce oto çıkış kilometresini oto çıkış kağıdına işler

D.1.2

Belirlenen güzergahta emniyetli ve güvenli bir sürüşle hat başına varır

D.1.3

Varsa hat başında hareket memuruna araç kaydını yaptırır

D.2

Hat başında yolcu almak

D.2.1

Hat başındaki veya duraktaki yolcuyu trafik kurallarına uygun olarak güvenli bir biçimde araca alır

D.2.2

Araca binen yolcuların seyahat kartlarını kontrol eder

D.2.3

Yolcuların araca bindiğini kontrol ettikten sonra kapıları kapatır

D.3

Sürüş faaliyetini gerçekleştirmek

D.3.1

Yolcusunu alan şoför trafik kurallarına ve yasal talimatlara uyarak ve trafiği kontrol ederek hareket eder

D.3.2

Seyir esnasında hız göstergelerini gözlemleyerek belirlenen yasal hız limitini aşmadığını kontrol eder

D.3.3

Seyir esnasında alt yapı çalışmaları ve mücbir sebeplerden ötürü güzergah dışına çıkma prosedürünü ilgili yetkiliyi bilgilendirerek uygular

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

D

Otobüsle sefer yapmak

D.4

Yolcuyu bindirmek/indirmek

D.4.1

Kapı ikaz lambalarını kontrol ederek durakta inecek olan yolcu olup olmadığını kontrol eder

D.4.2

Trafik kurallarına uygun olarak, engelli vatandaşların da binişine-inişine uygun olacak biçimde belirli bir mesafede durağa yanaşır

D.4.3

Aracı durdurduktan sonra kapıları açar ve açıldığını kapı ikaz lambalarına bakarak kontrol eder

D.4.4

Yolcuların ön kapılardan binip diğer kapılardan indiğini sağ geri görüş aynasına bakarak kontrol eder

D.4.5

Yolcu binişi-inişi tamamlandıktan sonra kapıları kapatır ve kapı ikaz lambasının yanıp yanmadığını kontrol eder

D.4.6

Kapılar kapandıktan sonra aracı hareket ettirerek, trafik kurallarına uygun olarak duraktan ayrılır

D.5

Hat sonu kontrolleri yapmak

D.5.1

Hat sonunda diğer araçların geçişine engel olmayacak şekilde aracı uygun bir yere park eder

D.5.2

Araç içini kontrol eder, kayıp veya buluntu eşya tespit ederse bir tutanak ile birim amirine teslim eder

D.5.3

Aracın dış kontrolünü yapar

D.5.4

Görev kağıdını varsa yetkiliye onaylatır

D.5.5

Gerekli prosedürler tamamlandıktan sonra belirlenen güzergahtan emniyetli ve güvenli bir sürüşle garaja hareket eder

Görevler

İşlemler

Başarım Ölçütleri

Kod

Adı

Kod

Adı

Kod

Açıklama

E

Sefer sonrası işlemleri yapmak

E.1

Sürüş sonrası elektronik kontrolleri yapmak

E.1.1

Garaja girmeden aracın cam, ısıtma/soğutma, iç aydınlatma ve havalandırma sistemlerini kontrol eder ve kapatır

E.1.2

Gerekli emniyet tedbirlerini alarak enerji şalterini kapatır

E.2

Araca ait idari görevleri yapmak

E.2.1

Giriş kilometresi, sürüş esnasında tespit edilen arızalar, hasarlar araç görev kağıdına işlenir ve yetkiliye teslim eder (hasar durumunda ayrıca rapor tanzim edilir)

E.2.2

Aracı önceden belirlenen yere emniyetli bir şekilde bırakır

F

Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

F.1

Çalışanlara iş başı eğitim vermek

F.1.1

Yeni çalışmaya başlayan şoförün bilgi-beceri durumunu gözlemler

F.1.2

Tespitler çerçevesinde gereken bilgi ve becerileri kazanması için iş süreci içerisinde yönlendirerek yetişmesini destekler

F.2

Eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek

F.2.1

Gözlemleyerek ve çalışma sırasında karşılaşılan zorlukları ve eksiklikleri dikkate alarak, kendisinin ve çalışanlarının eğitim ihtiyacını tespit eder

F.2.2

Belirlenen eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla işverene talepte bulunur

F.2.3

Mesleği ile ilgili eğitim, seminer, kurs vb faaliyetlere katılım sağlar ve ilgili yayınları takip eder

F.2.4

Almış olduğu eğitimin mesleğini icra etmedeki katkısını gözlemler


3.2.Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

 

 1. Acil durum cam kıracağı
 2. Araca ve şoföre ait belgeler
 3. Bijon anahtarı
 4. Çekme halatı
 5. Fiyat tarifesi
 6. GPS (uydu takip cihazı)
 7. İlk yardım çantası
 8. Kriko
 9. Reflektör

10.  Seyyar lamba

11.  Pens ve tornavida

12.  Takoz

13.  Validatör

14.  Yangın battaniyesi

15.  Yangın söndürme aleti

16.  Yedek ampul

17.  Zincir

3.3.Bilgi ve Beceriler

 1. Araç, gereç ve ekipman bilgisi
 2. El-göz-ayak koordinasyon becerisi
 3. İletişim yeteneği
 4. İlk yardım bilgisi
 5. İşçi sağlığı ve İSG bilgisi
 6. Mesleğe ilişkin yasal düzenlemeler bilgisi
 7. Mesleki teknolojik gelişmelere ilişkin bilgi
 8. Mesleki terim bilgisi
 9. Öğrenme yeteneği

10.  Trafik mevzuatı ve kuralları bilgisi

11.  Yol ve adres bilgisi

12.  Yolcu taşıma araçlarına ilişkin teknik bilgi

13.  Güvenli ve ekonomik araç kullanma becerisi

14.  Stres yönetme becerisi

15.  Zamanı kullanma becerisi

16.  Yangın söndürücü kullanma bilgisi

 

 

3.4.Tutum ve Davranışlar

 1. Beraber çalıştığı kişilerle işe göre koordinasyon sağlamak ve uyumlu hareket etmek
 2. Çalışma arkadaşlarına doğru ve zamanında bilgi aktarmak
 3. Planlı ve düzenli çalışmak
 4. Değişime açık olmak ve değişen koşullara uyum sağlamak
 5. İnsan ilişkilerine özen göstermek
 6. Çevre, kalite ve İSG mevzuatında yer alan düzenlemeleri benimsemek
 7. İş disiplinine sahip olmak
 8. İşyeri çalışma prensiplerine uyarak çalışmak
 9. İş süreçlerinde mesleki oda/kuruluşun belirlediği ilke, değer ve kurallara uygun davranmak

10.  Araca ait araç, gereç ve ekipmanların kullanımına özen göstermek

11.  Kişisel bakım ve hijyene dikkat etmek

12.  Meslek etiği ve yasal düzenlemelere uygun davranmak

13.  Mesleki gelişim için araştırmaya istekli olmak

14.  Ekip içerisinde planlı ve organize çalışmak

15.  Sorumluluklarını bilmek ve zamanında yerine getirmek

16.  İletişim kurduğu kişilere karşı güler yüzlü, nazik ve hoşgörülü davranmak

17.  Trafikte kurallara uygun davranmaya dikkat ve özen göstermek

18.  Acil ve stresli durumlarda soğukkanlı ve sakin olmak

19.  Kendisinin ve diğer kişilerin güvenliğini gözetmek

20.  Risk faktörleri konusunda duyarlı olmak

21.  Tehlike durumlarında ilgilileri bilgilendirmek

22.  Yetkisinde olmayan kusurlar hakkında ilgilileri bilgilendirmek

 

 1. 4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME

Şehir İç Toplu Taşım Otobüs Şoförü (Seviye 3) meslek standardını esas alan ulusal yeterliliklere göre belgelendirme amacıyla yapılacak ölçme ve değerlendirme, gerekli şartların sağlandığı ölçme ve değerlendirme merkezlerinde yazılı ve/veya sözlü teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ölçme ve değerlendirme yöntemi ile uygulama esasları bu meslek standardına göre hazırlanacak ulusal yeterliliklerde detaylandırılır. Ölçme ve değerlendirme ile belgelendirmeye ilişkin işlemler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

Ek: Meslek Standardı Hazırlama Sürecinde Görev Alanlar

 1. 1. Meslek Standardı Hazırlayan Kuruluşun Meslek Standardı Ekibi

Ersin ARTANTAŞ                            TESK Eğitim ve Planlama Müdürü

Nizamettin ATEŞ                              TŞOF, Trafik Eğitim Müdürü

Reyhan N. DUMAN                         İETT, Psikolog

Hasan ERKAN                                  TESK, Eğitim ve Planlama Uzmanı

Ali CAN KESMEN                          İETT, Eğitim ve Planlama Uzmanı

Murat NEVRUZ                               İETT, Eğitim ve Planlama Öğretmen

Önder ÖZMEN                                 İETT, Eğitim ve Planlama Uzmanı

Ayfer TOPKAYA ŞAHİN               TESK, Eğitim ve Planlama Uzmanı

Doç. Dr. Yeşim YASAK                  TŞOF, Psikolog

 1. 2. Teknik Çalışma Grubu Üyeleri

Cihan ABANOZ                               İETT Şoförü

Ali ARI                                              İstanbul Halk Otobüsü Şoförü

Yaşar BEYDİLLİ                             İETT Hareket Amiri

Yakup BIYIK                                   İETT Hareket Amiri

Arif CENGİZ                                                İETT Şoförü

Alim KOR                                         İETT Şoförü

Bahattin LUTON                              İstanbul Halk Otobüsü Şoförü

N. Sait ÖNCEL                                 İETT Hareket Amiri

Erol ULUGERZER                           İETT Şoförü

Fevzi YÜKSEL                                 İstanbul Halk Otobüsü Şoförü

 1. 3. Görüş İstenen Kişi, Kurum ve Kuruluşlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Türkiye İş Kurumu (İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK)

Devlet Personel Başkanlığı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

Hak-İş Konfederasyonu

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TURK-İŞ)

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

Ankara Sanayi Odası (ASO)

Ankara Ticaret Odası (ATO)

İstanbul Ticaret Odası (İTO)

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)

Türkiye Elektrikli Vinç İmalatçıları Derneği  (TEVİD)

Tüketici Hakları Derneği (THD)

Tüketici Yararına Araştırma Derneği (TÜYADER)

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF)

 1. 4. MYK Sektör Komitesi Üyeleri ve Uzmanlar

Prof. Dr. Mustafa KARAŞAHİN,    Başkan (Yükseköğretim Kurulu)

Şeyhamit Ünal SARIBAŞ,                Başkan Vekili (Milli Eğitim Bakanlığı)

Aykut KARAKAVAK,                    Üye (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)

Sinan KUŞÇU,                                  Üye (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı)

Edip TÜRKAY,                                Üye (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı)

Damla Ebru ESEN,                           Üye (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)

Burak ERDEM,                                 Üye (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Mehmet KARABÜBER,                  Üye (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Hakan BEZGİNLİ,                           Üye (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği)

Nizamettin ATEŞ,                             Üye (Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu)

Dilek TORUN,                                  Üye (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Firuzan SİLAHŞÖR,                         Daire Başkanı (Mesleki Yeterlilik Kurumu)

Fatma GÖKMEN,                             Sektör Komitesi Temsilcisi (Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

 1. 5. MYK Yönetim Kurulu

Bayram AKBAŞ                             Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temsilcisi, Başkan

Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ             Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi, Başkan Vekili

Prof. Dr. Mahmut ÖZER                Yükseköğretim Kurulu Temsilcisi, Üye

Bendevi PALANDÖKEN              Meslek Kuruluşları Temsilcisi, Üye

Mustafa DEMİR                             İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temsilcisi, Üye

Dr. Osman YILDIZ                        İşçi Sendikaları Konfederasyonları Temsilcisi, Üye

 [I] Mesleğin yeterlilik seviyesi, sekizli (8) seviye matrisinde seviye üç (3) olarak belirlenmiştir.