Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Ozel Halk Otobüs Hizmetlerini Nasıl Buluyorsunuz

Sonuçlar
Torba yasa ile Özel Halk otobüsü sektörüne Destek

MECLİS’TE KABUL EDİLEN TORBA KANUN, ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ESNAFINA NE GETİRİYOR!
TBMM tarafından dün (16/05/2018) kabul edilen Torba Kanunda Özel Halk Otobüsü Sektörünü ilgilendiren 3 konu bulunmaktadır.
TORBA KANUN
Sektörünü ilgilendiren 3 konu bulunmaktadır.
Kabul edilen Kanunun;
1. 14. Maddesi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa bir ekleme yapılarak, sonradan Büyükşehir Belediyesi olan veya sınırları genişleyen İllerde Büyükşehir Belediyelerine; kent merkezine uzak ve yolcu sayısı düşük olan hatların işletmesini o bölgedeki taşıma birliklerine veya kooperatiflere yaptırma ve bunun için bu bölgedeki kuruluşlara indirimli ve ücretsiz yolculuklar için Belediye Bütçesinden gelir desteği sağlayabilme yetkisi verilmiştir.
2. Bu yetki tarifi yapılan hatların olduğu hatlarla ve Büyükşehirlerle sınırlı olup, bütün toplu taşıma sektörünü ve Belediyeleri kapsamamaktadır. Ancak bu uygulama emsal olacağından Belediyelerin ÖHO’ne destek sağlayabilmesine imkan sağlayabilecektir.
3. 7. Maddesi ile 3065 Sayılı KDV Kanununda değişiklik yapılarak KDV indirimi ve gelir vergisi oranı belirlemede Hükümete verilen yetki toplu ulaşım sektörünü de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. ÖHO Sektörünün KDV muafiyeti veya en alt sınıra indirilmesi talebiyle alakalı yapılmakta olan çalışmalar bu çerçeve de tamamlanmış olacaktır. Sektör açısından sürdürülen çalışmaların bir an evvel bitirileceği yönünde olumlu bir gelişmedir.
4. 18 ve 19. Maddeler ile Bogaz Köprüleri ve Otoyollardan kaçak geçişlerde uygulanan ceza 10 kattan 4 kata indirilmiş ve ayrıca birikmiş kaçak geçiş cezaları için de yine bu kapsamda oran indirimi sağlanmıştır. Bu düzenleme de özellikle İstanbul da ki Özel Halk otobüsü esnafı arasından olumlu bir gelişmedir.

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ SEKTÖRÜNÜN ÖNEMİ ARTIYOR
Bunlar ile birlikte en önemlisi ‘’özel halk otobüsü” tanımının 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun mevzuatına girmesinden sonra Özel Halk otobüsü sektörünün önemi daha da artmış oldu.
Ülkemizde, mevcut yasalarımıza göre toplu taşıma faaliyetinin imtiyaz hakkı belediyelerde bulunmaktadır. Belediyeler bu faaliyeti bizzat kendileri, bağlı kuruluşları eli ile yapabilirken, özel sektöre de yaptırabilmektedirler. TBMM torba yasa ile yapılan düzenlemeler ile Özel Halk otobüslerinin geleceği ile ilgili önemli adımlar atılmıştır.