Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Ozel Halk Otobüs Hizmetlerini Nasıl Buluyorsunuz

Sonuçlar
GELİR DESTEĞİ DÜZENLEMESİ

Özel Halk Otobüsü sektörünün TÖHOB önderliğinde, çok uzun zamandan beri sürdürdüğü, Ücretsiz ve İndirimli Yolcu taşınması ile ilgili olarak Belediyelerce özel işletmecilere gelir desteği sağlanmasına dair, gerek 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi ve gerekse 5393 Sayılı Belediye Kanunların da değişiklik yapılmasıyla alakalı çalışma, bu hafta içinde TBMM’ ne kabul edildi ve Resmi Gazetenin 25 Aralık 2021 tarih 31700 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

7349 Sayılı Torba Kanunun 9 ve 10. Maddelerinde, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye ve 5393 sayılı Belediye Kanunlarında yapılan değişiklikle artık bütün Belediyeler, “Kendilerinden izin veya ruhsat almak ya da hat kiralamak suretiyle kent içi toplu taşıma hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilere, nüfus, hattın uzunluğu ve kullanan yolcu sayısı gibi kriterleri esas alarak tespit edilecek hatlarda toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli yararlanan kişiler için gelir desteği ödemesi” yapabilecekler.

Bir sosyal ve kamu hizmeti olarak Belediyelere bağlı olarak yürütülen Kent içi toplu taşıma faaliyetinde bulunan ve kamu tarafından belirlenen kişileri ücretsiz ve indirimli yolcu taşımak zorunda kalan özel işletmecilere destek sağlamak açısından çok önemli bir yasal düzenleme ihtiyacı karşılanmış oldu. Artık Belediyeler de bu düzenlemeler ile Özel halk otobüslerine destek sağlarken yasal bir dayanağa kavuşmuş oldular.

İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası ve İstanbul da ki toplu taşıma operatörlerinden birisi olan ÖZULAŞ A.Ş. Başkanı ve TÖHOB Başkan Vekili Göksel OVACIK konuyla alakalı olarak şu açıklamalarda bulundu.

“ Yapılan düzenleme ile çok önemli bir sorunu çözmüş olduk. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere, Mecliste grubu bulunan Siyası Partilerimizin Sayın Genel Başkanlarına, Grup Başkan Vekilleri ile Milletvekillerine, Devletimizin konuyla alakalı ilgili Kurumlarının Yöneticilerine, TÖHOB Başkanımız Sayın Ercan SOYDAŞ ile Yönetim Kurulu Üyelerine, her aşamada TÖHOB’a destek sağlayan, bütün illerimizdeki ÖHO İşletmecilerini temsil eden Esnaf Odası, Kooperatif ve Şirket Başkanlarımıza teşekkürlerimi arz ediyorum.

Gerçekten çok yoğun ve ısrarlı bir çalışma yürüttük. Konuyla alakalı olarak Hukukçu ve Topu Ulaşım Danışmanlarımızın, esnafı temsil eden kuruluşların görüşlerini aldık. TBMM’nde etkili ve yoğun bir bilgilendirme yaptık. Hatta konu TBMM Komisyonunda görüşülür iken TÖHOB Başkanımız adımıza çok etkili ve güzel bir sunum yaptı. Neticesinde sektörün ihtiyacını doğru bir şekilde anlatarak bir sıkıntıyı daha çözmüş olduk.

Bu düzenleme bazı art niyetli ve konuya vakıf olamayan kişilerce istismar edilmeye çalışılsa da sektörümüz için çok önemliydi. Her şeyden önce özel işletmeciler gerçek ve tüzel kişilik olarak Kanunlarda yerini aldı. İstanbul özelinde ÖTİS açısından da bu düzenleme önemli ve gerekliydi. Sektördeki varlığımız bir defa daha teyit edildi. İşletmecilerin indirimli ve ücretsiz yolcu taşımak nedeniyle oluşacak gelir kaybı önlendi ve Belediyeler açısından dayanak oluşturuldu. İlden ile değişiklik gösteren ÖHO işletmecilik statüleri Kanunlarımızda tarif edildi.

Yıllardan beri herkes tarafından mutlak ihtiyaç olarak görülen ve dile getirilen böylesine önemli bir konuda bazı hazımsız kişilerin mantıktan ve sektör gerçeklerinden yoksun tavırlarını ve söylemlerini gördükçe üzülüyorum. Aramızdaki rekabet ne olursa olsun seviyeye dikkat etmemiz ve iyi şeylerde hakkı teslim etmemiz lazımdır.

Ben bu düzenlemenin ÖHO Sektörüne hayırlı olmasını diliyorum. İnşaallah bundan sonra da sektörün ihtiyacı olan diğer düzenlemeleri Hükümetimizi, Devletimizin ilgili Kurumları ve TBMM nezdinde talep ve takip etmeye devam edeceğiz.” Dedi.