Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Ozel Halk Otobüs Hizmetlerini Nasıl Buluyorsunuz

Sonuçlar
ARAÇ YENİLEME BEDELİ (AMORTİSMAN) ÖDEMESİNDE YENİ DÜZENLEME

İBB Meclisinin 906 sayılı kararı ile oluşturulan ve Aralık 2020 ayından itibaren uygulamasına başlanmış olan “Yeni Özel Taşımacılık ve Hak Ediş Sistemi” kapsamında “Sabit Maliyet” içinde (0) yaşındaki aracın cari piyasa satış bedeli olarak 10 yaşına kadar aylık taksitler halinde özel işletmecilere ödenen “Araç Yenileme Bedeli” (Amortisman) uygulamasında İETT Genel Müdürlüğünün teklifi ile ek düzenleme yapıldı.

İBB Meclis kararına göre araç yenileme bedeli üretici-satıcı firmaların (0) yaş aracın piyasa bireysel satış ortalaması olarak belirlenmekte ve model yılı başı esas alınarak 10 yaşına kadar ve en fazla 120 ayda eşit taksitler halinde ödenmekte ve yine Meclis kararına göre de her ocak ayından geçerli olmak üzere rakam güncellenmekteydi.

Ancak, araç yenileme bedeli ödeme süresinin başlangıcı olarak aracın model yılı başının (01.01…) esas alınması, aracın model yılı içindeki Ocak ayından sonraki her hangi bir ayda işletmeye alınması halinde en fazla 10 yaş sınırı nedeniyle kayba neden olmaktaydı. Araç yenileme bedeli ödemesinde 120 aylık sürenin tamamlanabilmesi ve dolayısıyla da işletmecinin kayba uğramaması için, başlangıç tarihi olarak en fazla aynı model yılı içinde ve 31.12…. tarihini geçmeyecek şekilde ilk trafiğe çıkış tescil tarihi baz alınacak şekilde değişiklik yapıldı.

ÖHO Esnaf Odası ve ÖZULAŞ A.Ş. Başkanı Göksel OVACIK konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamada; “ Araç Yaşının hesaplamasında aracın model yılı başının değil de aynı model yılı içinde ve en fazla 31,12… tarihine kadar ilk trafik tescil tarihinin baz alınması yönünde UKOME kararı alınmıştı. ÖHO temsilcileri olarak amortisman ödemesinde esnafımızın kayba uğramaması için aynı uygulamanın yeni sistem kapsamında işletmecilere aylık taksitler halinde yapılmakta olan “Araç Yenileme Bedelinde de” (Amortisman ödemesi) yapılmasını talep etmiştik. İETT ile yapılan görüşmeler neticesinde bu talebimiz uygun ve haklı bulunarak gerekli düzenlemeye gidildi. Dolayısıyla da bundan sonra araç yenileme bedeli ödemesinde de ödeme süresi başlangıcında araç yaşı uygulamasında olduğu gibi model yılı başlangıcı (01.01…) değil 31.12…. tarihini geçmeyecek şekilde aracın model yılı içinde ki ilk trafik tescil tarihi (Trafiğe çıktığı) baz alınacaktır. Dolayısıyla da araç 10 yaşını doldurmuş olsa dahi model yılı içindeki trafiğe çıkış tarihi esas alınacağı için buna göre süre dolana kadar ödeme almaya devam edecek.

Bir eksikliği daha gidermiş olduk. Esnafımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Yapılan düzenleme de emeği geçen başta İBB Başkanımız Sayın Ekrem İMAMOĞLU olmak üzere, İBB Genel Sekreterimiz Can Akın ÇAĞLAR, Genel Sekreter Yardımcımız Orhan DEMİR, İETT Genel Müdürümüz Alper BİLGİLİ ile gerek İBB, gerekse İETT Yöneticilerimize, ÖHO Şirket Başkanlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.” Dedi.