Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Ozel Halk Otobüs Hizmetlerini Nasıl Buluyorsunuz

Sonuçlar
Şehir içi Toplu taşıma kanunu Çalıştayında ilkler yaşandı

TBB GENEL SEKRETERİ BİROL EKİCİ;’BELEDİYECİLİĞİN GELİŞMESİ İÇİN TOPLU ULAŞIMIN GELİŞMESİ GEREKMEKTEDİR’’

Toplu taşıma sektörünün daha güçlü bir hale gelmesine ve sektörü kucaklayacak ihtiyaç duyulan şehiriçi toplu taşımaya ilişkin izlenecek politikalar ve gündemdeki toplu taşıma kanun tasarısını değerlendirmek üzere Tüm Özel Halk otobüsleri Birliği (TÖHOB) organizasyonu ile Türkiye genelinde toplu ulaşım hizmeti veren ile "Şehiriçi Toplu Taşıma Kanunu ‘’ Özel Halk otobüsü kuruluşlarının temsilcileri ,  konusunda uzman akademisyenler, bürokratlar ve hukukçuların katılımı ile Ankara’da yapılan ‘’toplu taşıma kanunu’’ Çalıştay’ın da enine-boyuna tartışıldı

 

ORTAK AKIL İLE BİR ARAYA GELDİLER

İlklerin yaşandığı Çalıştay’da ilgili Bakanlıkların üst düzey yetkilileri, Türkiye’de tüm Belediyelerin sesi  olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) genel sekreteri ve Genel sekreter yardımcısı ile konusunda uzman akademisyenler, hukukçular ile sektörü temsil eden ÖHO kuruluşları görüş ve düşüncelerini detaylı paylaşarak Toplu taşıma kanunu ayrıntıları hakkında neler olması gerektiği konusunda ‘’ortak akıl’’ bir araya geldiler

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ulaştırma Müh. Bölümü & Akıllı Ulaşım Sis. Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Taylan Engin'in  moderatörlüğünde yapılan Çalıştay'a Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı Ulaşım Daire Başkanı Kerim Cicioğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel sekreteri Doç.Dr. Birol Ekici, TBB Genel Sekreter Yardımcısı Abdülmelik Özgen, Düzce Belediye Başkan yardımcısı Cengiz Tuncer, TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, Bandırma on yedi Eylül üniversitesi öğretim üyesi Dr.Taylan Engin, Çevre ve şehircilik bakanlığı mevzuat Daire başkanı Yasin Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş Genel müdürü Salih Kumbar , Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel sekreter yardımcısı Mehmet Canbulut, İstanbul Özel Halk otobüsleri Esnaf Odası ve Özulaş A.Ş Başkanı Göksel Ovacık ,Halk Ulaşım A.Ş Başkanı Naci Yağız, Mavi Marmara Ulaşım A.Ş Başkanı Ramazan Gürler, Yeni İstanbul Halk otobüsleri A.Ş Başkanı Yalcın Beşir,Öztaş A.Ş Başkan vekili Kamil Akbaba, Av. Mustafa Alp ve Hüseyin Öztürk ile diğer İllerden gelen sektör temsilcileri katıldı.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Ercan Soydaş Çalıştay’ın açılış konuşmasını yaparak toplu taşım kanunun neden ihtiyaç duyulduğu hakkında bilgilendirme yaptı

Başkan Soydaş konuşmsında "İlgili tüm kurumların ve paydaşların görüşleri alınarak, Şehiriçi Toplu Taşıma Kanunu en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Uzun vadeli yatırım gerektiren ve yıllardır ÖHO işletmeciliği yapan işleticilerin hak ve sahipliği teminat altına alınmalıdır. Hükümetimiz tarafından belediyelere, sadece toplu taşımada kullanabilecekleri ek bütçe sağlanmalıdır. Ücretsiz Taşıma Kanunu yeniden düzenlenmeli ve gelir durumuna göre serbest biniş hakkı verilmelidir. Ücretsiz ve indirimli taşınacak kişileri belirleme ve uygulama aşaması, ciddi değerlendirmelerin ardından yapılmalı. Şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve yakınları ve güvenlik güçlerimiz hariç tüm ücretsiz binişler sınırlandırılmalı, hiçbir özel sektörde olmayan ücretsiz hizmetin karşılığı biniş başına işleticilere ödenmelidir. İnsanların temel ihtiyaçlarından biri olan toplu taşımada ücretsiz binişten kaynaklanan keyfi binişler engellenmelidir. Toplu taşıma konusunda farklı bakanlıklar tarafından yürütülen iş ve işlemlerin,  kanunla düzenlenerek tek bakanlık koordinasyonunda yürütülmesi sağlanmalıdır. Toplu taşımanın artık bir kanuna bağlanması lazım. Çünkü içinde barındırdığı aktörler çok fazla. Çıkarılacak kanunun temel ilkelerinin ardından yönetmelikler ile her ilde, o ilin şartlarına uygun standartlar oluşturulmalıdır. Çok yük bindirilmiş sektörümüzün haklarını korumak için mücadelemize devam edeceğiz. İnşallah güç birliği içerisinde, sektörümüzü düzlüğe çıkaracak sürdürülebilir, bütünleyici bir  kanunu hayata geçireceğiz."

"Özellikle son dönemde özel sektörde iflaslar ve araç devirleri hiç olmadığı kadar artmıştır. Belediyelerin ciddi zarar ettikleri ve özelleştirmeye yöneldikleri günümüzde  hizmet kalitesinin artırılabilmesi, araç modernizasyonu ve daha verimli toplu taşıma için özel sektör desteklenmelidir." diye konuştu.

TOPLU TAŞIMAYA DESTEK VERİLMELİ VE TEŞVİK EDİLMELİDİR

Çalıştayın Moderatörü Dr. Taylan Engin de konuşmasında, toplu taşıma yönetimi ve maliyet-gelir yapısı,  işletme gibi konulara ilişkin bir sunumun ardından sektörün sorunlarını dile getirip  önerilerini şöyle sıraladı: "Önerileri üç  ana grupta toparlayabiliriz. Birincisi; Ölçek Problemi: Genel bir hüküm ile ölçek farklılıkları ve her farklı gruba uygun çözüm alternatiflerinin sınırları belirlenmelidir. Her ölçek sınıfı için kullanılacak toplu taşıma türleri ve bunların standardizasyonu belirgin olmalıdır. Raylı sistemler, otobüs, minibüs ve hatta dolmuş taşımacılığı için belirli yolcu, güzergah ve hatta nüfus tanımlamaları yapılmalı, bu sınırlamalar doğrultusunda sistem ve işletme grupları harekete geçirilmelidir. İkincisi; Yetki  Problemi: Merkezi bir yasa ile yerel yönetim, özel taşımacı, müktesep hak, ihaleli taşımacı yetki ve özlük hakları belirlenmelidir. Toplu taşıma sınıfları ve sınıfına uygun yetki ve sorumluluklar tanımlanmalıdır. Yetki karmaşasını bitirecek sadelikte ulaşım otoritesi netleşmelidir. Üçüncüsü; Kaynak/Maliyet Problemi: Kamu kaynakları ile yapılan ve yapılamayan toplu taşıma uygulamaları için yatırım koşulları, teşvikler ve sorumluluklar tanımlanmalıdır. Ücretsiz taşınan yolcular için devlet kaynaklarından yolcunun kendisine destek verilme yöntemi tercih edilmelidir.

Kamu hizmeti yapan kentiçi toplu taşıma sektörü için vergi indirimleri ve teşvikler ortaya konulmalıdır. Akaryakıt alımında özel bir indirim toplu taşıma niteliğini artıracaktır. Toplu taşımayı desteklemek adına özel ve kamu toplu taşıma yatırımları teşvik edilmelidir. Yasal düzenleme ile toplu taşıma sektörüne yapılacak yatırımlara kaynak sunacak yeni kanallar açılmalıdır."

BELEDİYECİLİĞİN GELİŞMESİ İÇİN TOPLU ULAŞIMIN GELİŞMESİ GEREKMEKTEDİR

TBB genel sekreteri Birol Ekici yaptığı değerlendirmede;’’ bizim görevimiz Belediyeciliğin gelişmesi ve güçlü hale gelmesidir, Belediyeciliğin gelişmesi içinde Toplu ulaşımın gelişmesi demektir, toplu taşımaya bir standart getirilmesi gerektiği, Genel müdürlük düzeyinde toplu taşıma birimi kurulması ve Çalıştay’da çıkacak sonuçları sizler ile birlikte değerlendireceklerini ve sizlerin yanındayız hayırlı olmasını temenni ederim’’,dedi

 

DENGEYİ İYİ KURMAK GEREKİR

Düzce Belediye Başkan yardımcısı Cengiz Tuncer, toplu taşıma alanında farklı bir yol izlediklerini belirterek Ulaşım A.Ş. bir şirket kurarak 114 adet aracın havuz sistemi ile çalışacağı bir sistem kurarak hat sahibi Özel Halk otobüsü işletmecilere mali destek vererek aylık 20 bin tl. garanti verdik. Bu garanti ile araç kalmadı hepsi, 20 bin tl. üstü ne kazanırsa işletmeciye kalıyor, Herkes bu uygulamadan memnun, bütün Belediyelerin de bu tür uygulama yapması ve toplu taşımada iyileştirme yapması gerekir.Sağolsun bizleri hiç sıkıntıya sokmadılar, pandemi döneminde bize büyük destek verdiler.Dengeyi iyi kurmak gerekir bu bir üçlü saç ayağı Ulaştırma bakanlığı, Belediye ve sizlersiniz, bu ayaklardan biri sıkıntıya girerse zaten ayakta durma sanşı olmaz, dolayısıyla her kurumun bu açıdan bakması lazım, biz desteğimiz veriyoruz,dedi

 

Çıkacak mevzuatın sorumlu bir Bakanlığı olması gerekir diyen Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı Ulaşım Daire Başkanı Kerim Cicioğlu, her dinamiği göz önünde bulundurmak gerekir, burada Belediyelere büyük iş düşecektir, düzenleme yapmak onlar ile birlikte olacaktır,dedi

HEPİMİZİN KANUNU OLMASI GEREKİR

 

Toplu taşımayı ilgilendiren 19 Kanun olduğunu belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş Genel müdürü Salih Kumbar , ‘’ortak akıl’’ ile bir Toplu taşıma kanununun çıkması gerektiğini, ‘’hepimizin kanunun olması’’ ve kanunun vatandaşa yönelik olması gerektiğini belirterek Ankara’da ilgili Bakanlık içinde bir Genel Müdürlük düzeyinde bir birim kurulması gerektiğini söyledi.

Av. Mustafa Alp ve Av. Hüseyin Öztürk, pandemi döneminde Özel Halk otobüsleri hizmetleri ile önem ve değer kazandığını kanun ile Belediyelerin yetkisinin kaybedebileceği toplu taşıma kanunun dikkatli bir şekilde hazırlanması gerektiğini ve kuşkuları olduklarını belirterek uyarılarda bulundular.

İstanbul Özel Halk otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, toplu taşıma kanunu taslağının Bakanlıkta olduğunu içeriği konusunda bürokratlar ile değerlendirme yapılarak iştişare ettiklerini ve  TOBB sektör meclisi ile birlikte TÖHOB olarak çalışmalar yürüttüklerini belirterek İstanbul İBB ve İETT yeni işletme sistemi hakkında bilgi verdi

Konusunda uzman akademik, bürokrasi ve hukuk alanında kişilerin katıldığı  ve tartışma konuları ile ilklerin yaşandığı Çalıştayın kapanış konuşmasını yapan TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş katılımlar ve çalışmalar için teşekkür ederek, Sonuç olarak Bakanlıkta olan Toplu taşıma Kanun taslağı  ile ilgili çalışmaların yürütülmesi ve daha sık olarak bir araya gelinmesi gerektiğini ve acil olarak kanunun çıkması için gayret edilmesi kararı ortak akıl olarak benimsediklerini ve toplu taşıma kanunun çıkacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi