Event Etkinlik Takvimi
Survey Anket

Ozel Halk Otobüs Hizmetlerini Nasıl Buluyorsunuz

Sonuçlar
TÖHOB, SEKTÖRÜN TEMEL SORUNLARINI TBMM MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIYOR

Tüm Özel Halk otobüsleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Ercan Soydaş ve yönetim kurulu, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Binali Yıldırım’ı makamında ziyaret ederek, 1 Ekim’de açılacak TBMM yasama dönemi öncesi, sektörün sorunları içeren dosyayı vererek çözümü noktasında destek talebinde bulundular.

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Binali Yıldırım, sektörün sorunları ile ilgili birçok konuda destekler yapıldığını belirterek esnafın sorunları ilgili çalışmalar olacağını söyleyerek destek vereceklerini belirtti

Sorunları içeren talepler

1-ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN GENEL SORUN VE TALEPLERİ

Şu anda Ülkemiz de çeşitli kent ve şehirlerimizde Belediyelere bağlı olarak kent içi toplu taşıma hizmeti sunan 20 bini aşkın Özel Halk Otobüsü bulunmaktadır. Bilindiği üzere Özel halk otobüsleri, belediyelerin asli görevleri olan bir kamu hizmeti olan kent içi toplu taşıma faaliyetini yine belediyeler adına ifa ederken, belediyelerimizi yatırım ve işletme maliyetinden kurtarmaktadır.

Hükümetimiz, ilgili Bakanlarımız, Millet Vekillerimiz, Devlet Kurumlarımızın Yöneticilerinin ve Belediyelerimizin katkı ve destekleriyle Sektörümüzün birçok sorunu çözülmüş ise de yıllara matuf bazı temel problemlerimiz ve gelişen şartlar çerçevesinde oluşan yeni ihtiyaçlarımız bulunmaktadır.

Yolculuk Destek Ödemesi ile alakalı Mevzuat Düzenlemesi

AÇIKLAMA VE TALEP: 25 Mayıs 2018 tarih ve 30931 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 5216 Sayılı Kanuna ekleme yapan 7144 sayılı kanunun 19. Maddesinde "Büyükşehir belediyeleri taşıma birlik veya kooperatiflerine, belediye bütçelerinden toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanacaklara ilişkin gelir desteği ödemeleri yapılabilir.” denilmektedir.

Türkiye genelinde büyükşehir statüsünde olmayan iller olduğu gibi, esnaf odası, şirket, dernek bünyesinde faaliyet gösteren esnaflarımız da mevcuttur. Ayrıca ÖHO İşletmecileri birçok ilimizde kendi kurdukları Şirketler vasıtasıyla Kurumsal olarak faaliyette bulunmaktadırlar. Dolayısıyla da bu hüküm bütün Belediyeleri ve Özel Halk Otobüslerini kapsamamaktadır. Hal bu ki bütün kentlerimizdeki Özel Halk Otobüsleri ruhsatlandırma esaslarına bakılmadan yasalarda ve mevzuatlarda belirtilen yolcuları ücretsiz ve indirimli taşımaktadırlar. Dolayısıyla da Büyükşehirlerde bu son düzenlemeye dayanarak ücretsiz ve indirimli yolcu taşıma desteği sağlanırken çoğunluğu teşkil eden illerdeki ÖHO’leri bu imkandan yararlanamamaktadır.

Ayrıca sürekli artan maliyetler ve buna bağlı olarak yolculuk ücretlerinin zamanında ve reel oranlarda artırılmaması, ücretsiz hizmet, salgın vb. nedenlerle toplu taşımayı sürdürebilmenin gittikçe zorlaştığı günümüzde, ücretsiz ve indirimli taşımayı desteklemek isteyen belediyelere, kanun ve mevzuat eksiklikleri engel olmaktadır. Bu nedenle toplu taşımanın sübvanse edilmeden sürdürülemeyeceği de göz önüne alınarak 5393 sayılı kanun kapsamındaki belediyeleri de kapsayacak bir düzenleme yapılmalıdır.

Tüm bu gerekçelerle, "Büyükşehir Belediyeleri ve belediyeler, kendilerinden işletme izini ve ruhsat almak suretiyle kent içi toplu taşıma faaliyetinde bulunan, gerçek veya tüzel kişilere, Kanun ya da yetkili Kurul kararı (UKOME veya İTK) çerçevesinde toplu taşıma hizmetlerinde ücretsiz veya indirimli olarak yararlananlarla ilgili olarak kendi bütçelerinden gelir desteği ödemeleri yapabilirler." Şeklinde kanunlarda yapılacak bir değişiklik ile aksaklık giderileceği gibi bütün illerde faaliyet gösteren ve tamamı ücretsiz ve indirimli taşıma yapan esnaflarımız arasında yaşanan gelir desteği eşitsizliği de ortadan kalkacaktır.

2- ÜCRETSİZ YOLCU TAŞIMA DESTEĞİ MİKTARININ ARTIRILMASI VE YOLCULUKLARA SINIR GETİRİLMESİ

 

65 yaş üstü ve Engelli ücretsiz yolculuklar için Aile Bakanlığınca illerin statülerine göre değişen miktarlarda aylık “Ücretsiz Taşıma Desteği” yapılmaktadır. (İstanbul da 1.330,00 TL) Destek tutarları uzun süreden beri güncellenmediği için her geçen gün artan maliyetler karşısında sembolik hale gelmiştir. Ayrıca ücretsiz seyahat hakkı sağlanan kişilerin bu hakkı istismar etmesi ve günde 10 dan fazla yolculuk yapmaları hizmetin yürütümünde sıkıntılara, şoför ile yolcular arasında tartışmalara neden olmaktadır.

Belirtilen nedenlerle aylık ücretsiz taşıma destek miktarının artırılması ve ücretsiz binişlere günlük sınırlama getirilmesi.

 

3- ESNAF KREDİSİ

2018 ve 2019 yıllarında Halkbank tarafından taşımacı esnafa sağlanan 84 ay vadeli, düşük faizli, 500 bin TL tutarındaki kredi, finansman sıkıntısı çeken ÖHO İşletmecileri için önemli bir kaynak ve nefes olmuştur. Ancak 2018 yılı değerlerine göre belirlenen ve 3 yıldır aynı kalan 500 bin TL, Otobüs fiyatlarının 3 yılda %100’ün üzerinde artması nedeniyle bugün için yeterli olamamaktadır. Bu nedenle, Gerçek ve Tüzel kişi olabilen Özel Halk Otobüsü İşletmecilerine Halkbank üzerinden verilen 500 bin TL tutarındaki araç alımı destek kredisinin aynı statüde 1 milyon TL’sına çıkarılması,

 

4-ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT DÜZENLEMESİ

 

Özel Halk Otobüsleri, Belediyelere bağlı olarak kent içi toplu taşıma hizmeti yaparken, ruhsatlandırma ve işletme şartları ile alakalı olarak kanunlarda veya mevzuatta herhangi bir standart düzenleme olmadığı için şu anda ülkemizde 90 farklı uygulama bulunmaktadır.

Bu durum haksız ve işletmecileri mağdur eden uygulamalara neden olduğu gibi işletmeci ile Belediyelerin işletmeciler ile davalık olmasına, sürekli huzursuzluğa ayrıca, uygulama farklılıkları Yargının da emsal olaylarda dahi farklı kararlar vermesine ve standart oluşmamasına neden olmaktadır.

Belirtilen nedenlerle, ÖHO İşletmecilerine işletmecilik izini verilirken bütün illerde süreli ihaleler yerine, İstanbul da olduğu gibi Geçici Çalışma Ruhsatı verme esasının getirilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılması,

5-ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE TAHDİTLİ PLAKA VERİLMESİ

Kentlerde aynı şartlarda hizmet yaptığımız halde Minibüs ve Dolmuşların sıra ve seri takip eden Tahditli Plakaları mevcuttur. Özel Halk Otobüsleri ise 1920’li yıllardan beri ve Minibüslerden çok önce kent içi toplu taşıma faaliyetinde bulunuyor olmalarına rağmen Harf Serisi ve sıra numarası olan Tahditli Plakaları mevcut değildir.

Minibüslerde olduğu gibi Özel Halk Otobüslerine de Tahditli Plaka verilmesi ve bunun zorunlu hale getirilmesi.